Za bolju Posavinu...

  • IZGRADIT ĆEMO DJEČJI VRTIĆ U MARTINSKOJ VESI BESPLATAN ZA SVU DJECU IZ OPĆINE!

  • POVEĆANJE NAKNADA MLADIM OBITELJIMA ZA NOVOROĐENU DJECU, KAO I UVOĐENJE NOVIH VRSTA POMOĆI I SUBVENCIJA KOJE ĆE MLADE OBITELJI ZADRŽATI I VRATITI U OPĆINU!

  • ZA UČENIKE I STUDENTE OMOGUĆIT ĆEMO VEĆE I STALNE POMOĆI I STIPENDIJE KROZ CIJELU ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU!

  • POKRENUT ĆEMO OSNIVANJE I IZGRADNJU OPĆINSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE SA SUBVENCIONIRANJEM SMJEŠTAJA KORISNIKA!

  • APLICIRANJE NA EU FONDOVE ZA MODERNIZACIJU I IZGRADNJU OPĆINSKE KOMUNALNE I POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE!

  • POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA IZ OPĆINE U PRIPREMI POJEDINAČNIH PRIJAVA NA EU FONDOVE!

  • VRAĆANJE RADIĆEVIH DANA, ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA, TE DOSTOJANSTVENA I PRIMJERENA PROSLAVA 150. OBLJETNICE ROĐENJA STJEPANA RADIĆA

  •  POSTAVLJANJE JAVNIH PRISTUPNIH TOČAKA BEŽIČNOM INTERNETU (WIFI HOTSPOT) PO SVIM SELIMA OPĆINE!

  • SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I UREĐENJE ZARASLIH ZELENIH POVRŠINA, TE IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PRIKLADNOM MJESTU IZVAN NASELJA

...jer Posavci to zaslužuju!