1

IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MARTINSKOJ VESI UZ BESPLATAN SMJEŠTAJ ZA SVU DJECU IZ OPĆINE

2
Subvencije i pomoći u rješavanju stambenog pitanja
Pomoć u pronalaženju radnih mjesta
Pomoć u prijavama na fondove EU i državne potpore u vezi energetskih obnova nekretnina, nabave električnih vozila, pokretanja poduzetništva i sl.
Drugi oblici pomoći prema ukazanim potrebama

POVEĆANJE NAKNADA MLADIM OBITELJIMA ZA NOVOROĐENU DJECU, KAO I UVOĐENJE NOVIH VRSTA POMOĆI I SUBVENCIJA KOJE ĆE MLADE OBITELJI ZADRŽATI I VRATITI U OPĆINU

3

ZA UČENIKE I STUDENTE OMOGUĆIT ĆEMO VEĆE I STALNE POMOĆI I STIPENDIJE KROZ CIJELU ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU!
SVE U CILJU POTICANJA OBRAZOVANJA, STRUKOVNOG TE VIŠEG I VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA NA FAKULTETIMA I SVEUČILIŠTIMA

Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora, te organiziranje i omogućivanje besplatnih izleta za učenike osnovnih škola
Poticanje i sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u pogledu kulture i športa (glazbena škola, športski programi raznih klubova i organizacija)
Uređenje svih dječjih i sportskih igrališta u svim selima
Mjesečne stipendije učenicima srednjih škola i studentima kroz cijelu akademsku/školsku godinu
(Su)financiranje prijevoza i smještaja u učeničkim/studentskim domovima
Organiziranje i održavanje besplatnih priprema za upise na fakultete prema ukazanim potrebama
Poticanje i pomaganje proaktivnog rada učenika i studenata na opće dobro
Druga vrsta logističke podrške učenicima i studentima prema ukazanim potrebama
4

POKRENUT ĆEMO OSNIVANJE I IZGRADNJU OPĆINSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE SA SUBVENCIONIRANJEM SMJEŠTAJA KORISNIKA, JER OSIM ŠTO JE PRIORITET ZADRŽATI I PRIVUĆI MLADE OBITELJI, BRIGU MORAMO VODITI I O NAŠIM NAJSTARIJIM MJEŠTANIMA!

5

APLICIRANJE NA EU FONDOVE ZA MODERNIZACIJU I IZGRADNJU OPĆINSKE KOMUNALNE I POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE, TE POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA IZ OPĆINE U PRIPREMI POJEDINAČNIH PRIJAVA NA ISTE

6

VRAĆANJE RADIĆEVIH DANA, ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA, TE DOSTOJANSTVENA I PRIMJERENA PROSLAVA 150. OBLJETNICE ROĐENJA STJEPANA RADIĆA

7

MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVANJA OPĆINE I DOSTUPNOST JAVNOG INTERNETA POSTAVLJANJEM JAVNIH PRISTUPNIH TOČAKA BEŽIČNOM INTERNETU (WIFI HOTSPOT) PO SVIM SELIMA OPĆINE

8

SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I UREĐENJE ZARASLIH ZELENIH POVRŠINA, TE IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PRIKLADNOM MJESTU IZVAN NASELJA